2. Brug bouwen

U vindt hier informatie over de regels voor bruggen en andere volledige overkluizingen. Drijvende objecten zoals pontons zijn geen overkluizingen. Hiervoor gelden de regels voor drijvende objecten.

Volledige overkluizingen zijn bijvoorbeeld een bouwkeet over het water, of schotten over het water voor de toegang van materieel. Lees ook de definitie van een overkluizing van Wikipedia.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden  

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel 'Bruggen en andere volledige overkluizingen' kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. 

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een brug of een andere volledige overkluizing betekent dit:

 • de doorstroming in het water vermindert niet,
 • er ontstaat geen opstuwing (verhoging waterniveau)
 • het onderhoud van de watergang blijft mogelijk
 • er is geen ophoping van drijfvuil en kroos

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden. Hieronder noemen we een brug, maar hetzelfde geldt voor andere volledige overkluizingen.

Erkende maatregel voor een brug over een overige watergang

 • afstand tussen onderzijde brug en waterspiegel: minstens 20 centimeter bij zomerpeil
 • de afstand tot een naastgelegen dam, brug of stuw: minstens 5 meter
 • breedte brug: maximaal 10 meter
 • geen ondersteunende constructies in het water
 • het talud onder de brug afwerken met erosiebestendig materiaal (bijvoorbeeld gras of harde bekleding). Talud: helling aan de zijkant van de dijk.

Erkende maatregel voor een brug over een hoofdwatergang

 • afstand tussen onderzijde brug en waterspiegel : minstens 1 meter over de hele breedte van het water, bij zomerpeil
 • de afstand tot een naastgelegen dam, brug of stuw: minstens 5 meter
 • breedte brug: maximaal 15 meter
 • het talud onder de brug  afwerken met erosiebestendig materiaal (bijvoorbeeld gras of harde bekleding). Talud: helling aan de zijkant van de dijk.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Bruggen en andere overkluizingen. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.