22. Vrachtwagen of zwaar gereedschap gebruiken

U vindt hier informatie over de regels voor voertuigen en werktuigen op de waterkering. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel Voertuigen en werktuigen op de waterkering kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt 

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor voertuigen en werktuigen op een dijk betekent dit:

 • een voertuig of werktuig mag niet zo zwaar zijn dat een (deel van de) kering verschuift.
 • op een onverharde kering mag de aanwezige plantengroei niet beschadigen, omdat dan erosie kan voorkomen.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Overleg altijd vooraf met Rijnland

Voertuigen en werktuigen kunnen grote schade aan een dijk veroorzaken. Een verharding op de dijk maakt het risico op schade kleiner. Maar dat hangt wel af van het soort verharding. Bijvoorbeeld een asfaltweg met cunet of juist een klinkerpad bepaalt hoeveel gewicht een dijk maximaal kan dragen. Het is belangrijk dat u zorgvuldig werkt. Neem altijd voordat u aan het werk gaat contact op met Rijnland. Wij beoordelen dan of u zorgvuldig genoeg gaat werken. 

Rijden over een weg op een dijk met een voertuig zwaarder dan 3500 kg

 • blijf volledig op de weg
 • het voertuig mag niet zwaarder zijn dan is toegestaan voor de weg waarop u rijdt. En niet zwaarder dan 50 ton.
 • Bepaal vooraf dat er geen schade ontstaat aan de stabiliteit van de dijk. Neem hiervoor contact op met Rijnland.
 • Neem direct contact op met Rijnland als er schade aan de dijk ontstaat. En herstel de schade zo snel mogelijk.

Rijden over een dijk zonder weg met een voertuig tot 8.000 kg

 • Voorkom dat u vegetatie kapot rijdt.
 • Neem direct contact op met Rijnland als er schade aan de dijk ontstaat. En herstel de schade zo snel mogelijk.

Een voertuig of werktuig tot 50.000 kg neerzetten op de waterkering

 • Er is geen andere locatie waar u het voertuig of werktuig kunt neerzetten
 • Bepaal vooraf of de stabiliteit van de dijk in gevaar kan komen. Dit doet u met stabiliteitsberekeningen voor een voertuig of werktuig dat stil staat en voor een voertuig of werktuig dat werkzaamheden uitvoert.
 • Neem vooraf contact op met Rijnland om de werkzaamheden te bespreken. Volg alle adviezen van Rijnland op.
 • Neem direct contact op met Rijnland als er schade aan de dijk ontstaat. En herstel de schade zo snel mogelijk.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Objecten in de beschermingszone van een watergang. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u hieronder kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.