23. Boom of struik planten, herplanten of voor 2016 geplant

U vindt hier informatie over de regels voor beplanting op de waterkering. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over beplanting op een dijk kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. 

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor beplanting op een dijk betekent dit:

 • er mag geen erosie optreden doordat er onder een struik geen gras kan groeien.
 • een struik mag de inspectie van een dijk niet belemmeren.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor beplanting

 • voorkom dat door de beplanting het gras van de dijk verdwijnt.
 • op de kruin (de top) van de dijk alleen gras of vergelijkbare lage beplanting neerzetten.
 • zorg dat Rijnland de dijk nog kan inspecteren.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor beplanting op de waterkering. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u hieronder kunt downloaden.

Voorwaarden aan- en herplant

Het aan- of herplanten van een boom of struik is toegestaan als u aan deze voorwaarden voldoet:

 1. Een boom of struik wordt op het binnentalud of in de beschermingszone van een waterkering aangeplant.
 2. De boom of struik is volgroeid niet hoger wordt dan 5 meter.
 3. Als de boom of struik toch hoger uitgroeit dan 5 meter, dan wordt deze door snoeien of knotten teruggebracht tot een hoogte van maximaal 5 meter.
 4. De aanplant kan geen erosie aan de waterkering veroorzaken.
 5. De boom of struik wordt zodanig geplaatst dat de waterkering door Rijnland is te inspecteren.

Voorwaarden bestaande bomen

Bestaande bomen zijn toegestaan als de bovenkant van de kroon op maximaal 5 meter hoogte wordt onderhouden.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Graven van water. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.