24. Grondwater onttrekken en infiltreren

U vindt hier een verwijzing naar de pagina over grondwater onttrekken en lozen.

Op de pagina Grondwater onttrekken en lozen vindt u alle informatie over het onttrekken en lozen van grondwater.

U leest meer over:

  • de vergunningencheck om te bepalen welke regels gelden
  • de digitale loketten voor melden en vergunning aanvragen
  • de zorgplicht en de Algemene regel grondwateronttrekking
  • de regels voor het lozen van grondwater

U vindt er ook digitale formulieren voor

  • zorgplicht grondwateronttrekking melden
  • algemene regel grondwateronttrekking melden
  • sproeien met grondwater (beregenen) melden
  • maatwerk lozing melden
  • start en einde grondwateronttrekking melden
  • de jaaropgave grondwater

Lees meer over Grondwater lozen