26. Damwand, (hei)paal, leiding, object of bouwwerk verwijderen

U vindt hier informatie over de regels voor verwijderen en slopen. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden .

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over verwijderen en slopen  kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

  • Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt
  • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
  • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor verwijderen en slopen. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Voorwaarden voor verwijderen van heipalen en damwanden in kwetsbare kwelgebieden

  1. Heipalen en damwanden worden door het trillend of heiend trekken verwijderd.
  2. Het losspuiten van de heipalen en damwanden is niet toegestaan.
  3. Bij het verwijderen van damwanden moet er (vanaf 1 meter onder de afsluitende laag tot aan het maaiveld) tegelijk met het trekken, de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren van een bentonietoplossing.
  4. Heipalen worden verwijderd met behulp van een casing.
  5. Bij het verwijderen van heipalen moet de afsluitende laag afgedicht worden met bentoniet of zwelklei, vanaf 1 meter onder de afsluitende laag tot ten minste 1 meter boven de afsluitende laag en over een lengte van ten minste 2,50 meter.

Voorwaarden voor verwijderen van palen uit een waterkering

Bij het verwijderen van palen moet het gat worden gevuld met bentoniet of zwelklei.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Dempen. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.

Lozen van stoffen in oppervlaktewater

Voor het lozen van stoffen in oppervlaktewater bij slopen, renovatie of nieuwbouw moet u voldoen aan de regels uit het besluit Lozen buiten inrichtingen. Met stoffen bedoelen we bijvoorbeeld afvalwater, plastic, puin of bouwmaterialen. Lees meer op onze pagina over vaste objecten bij water onderhouden. Via het omgevingsloket meldt u de werkzaamheden.