27. Alternatieve waterberging

U vindt hier informatie over de regels voor alternatieve waterbergingen. Dat zijn bijvoorbeeld wadi's, polderdaken en bergingskelders.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden  

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel 'Alternatieve waterbergingen' kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

  • Zorgplicht met erkende maatregel
  • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. 

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor alternatieve waterberging betekent dit:

  • het legen van de alternatieve waterberging veroorzaakt geen extra belasting op het watersysteem.
  • de alternatieve waterberging veroorzaakt geen droogte omdat er te weinig neerslag in het watersysteem komt.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor opheffen alternatieve waterberging

Het opheffen of verwijderen van de alternatieve waterberging zorgt niet voor wateroverlast.

Erkende maatregel voor hebben van alternatieve waterberging

  • Het omliggende watersysteem komt na de aanleg van de waterberging niet gedeeltelijk of helemaal droog te staan.
  • de waterberging mag u niet legen in oppervlaktewater vlak voor of tijdens een regenbui.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Alternatieve waterbergingen. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u onderaan deze pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.