4. Duiker plaatsen

U vindt hier informatie over de regels voor (dam met) duiker. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voorbeeld: Als u bij een duiker ook een dam aanlegt, dan is er sprake van een demping. Ter compensatie van de demping moet u water graven. U moet dan aan meerdere Uitvoeringsregels voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel (Dam met) duiker kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel
 • Melden bij Rijnland
 • Watervergunning aanvragen

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor duikers. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Afmetingen van de duiker: voorwaarden

 1. De duiker is maximaal 10 meter lang.
 2. Bij een watergang tot 4 meter breed is de inwendige diameter van de duiker minstens 60 cm.
 3. Bij een watergang tussen de 4 en 6 meter breed is de inwendige diameter van de duiker minstens 80 cm.
 4. Bij een watergang tussen de 6 en 8 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minstens 1 meter.

Ligging van de duiker: voorwaarden

 1. De afstand tussen de aan te leggen duiker en een naastgelegen duiker, brug of stuw is minstens 5 meter.
 2. De duiker wordt zo aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
 3. De as van de duiker ligt in het midden van de watergang.
 4. De duiker wordt horizontaal geplaatst.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u op onderstaande manier wilt afwijken van de Algemene regel.

Afmeting van de duiker:

 • Voorwaarde 1: afwijken van de minimale inwendige diameter van de duiker en toestaan dat één of meerdere kleinere duikers worden geplaatst als:
  1. Het technisch niet mogelijk is om een duiker met de genoemde voorgeschreven diameter aan te leggen, en
  2. De aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd.
 • Voorwaarde 4 : afwijken tot een lengte van 15 meter, als dit nodig is voor de toegankelijkheid van het perceel, het verbinden van watergangen of voor een verkeersfunctie.

Ligging van de duiker:

 • Voorwaarde 1: afwijken van de afstand van 5 meter, als de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en onderhoud aan de watergang mogelijk blijft.
 • voorwaarde 2: afwijken van de verhouding tussen lucht en water in de duiker als:
  1. het technisch niet mogelijk is om te voldoen aan deze verhouding, en
  2. de aan- en afvoer van water met een andere verhouding niet wordt belemmerd.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u de duiker bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de duiker gaat of laat aanleggen
 • adres of locatie waar de duiker wordt aangelegd
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
 • een situatietekening van de (dam met) duiker

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons een bevestiging van uw melding.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel (Dam met) duiker. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland

De Keur is een juridisch document (verordening). Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.