5. Graven van water

U vindt hier informatie over de regels voor graven van water. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over graven van water kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk, zolang u maar zorgvuldig werkt
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel
 • Melden bij Rijnland
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel Graven. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Compensatieverplichting voorwaarden

Als u een bestaande overige watergang verbreedt om te voldoen aan de compensatieplicht voor een demping of het aanbrengen van een verharding, dan moet de verbreding minstens 50 cm zijn. Dit meet u vanuit de oeverlijn.

Graven nieuwe overige watergang voorwaarden

 • aanlegdiepte: minstens 60 cm 
 • breedte waterbodem: minstens 40 cm
 • breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil: minstens 2,50 meter

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u op onderstaande manier wilt afwijken van de Algemene regel..

Graven nieuwe watergang

Een watergang mag kleinere afmetingen hebben, als de aan- en afvoer van water door deze nieuwe watergang niet wordt belemmerd.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u het graven van water bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren 
 • adres of locatie van te graven water
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden 
 • een dwarsprofiel van de te (ver)graven watergang met daarop aangegeven de breedte van de watergang op de waterspiegel bij winterpeil in de oude en nieuwe situatie 
 • een situatietekening. Hierop staat in ieder geval de locatie van het te graven wateroppervlak met de exacte begrenzing. 
 • een berekening van het aantal vierkante meter te graven water. 

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van het graven van het water naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Graven van water. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.