6. Steiger, aanmeervoorziening of meerpaal

U vindt hier informatie over de regels voor een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel
 • Huurovereenkomst voor een steiger in water dat eigendom is van Rijnland

Toegestane materialen voor uw steiger, aanmeervoorziening of meerpaal

 • beton
 • FSC-keurmerk houtsoorten
 • Robinia schotten en palen (Europees hardhout)
 • onbehandelde eiken schotten en palen (Europees loofhout)
 • Europees naaldhout, eventueel in combinatie met kunststof doek
 • Siberische lariks
 • Wilgentenen
 • Enkamat A50
 • gerecycled plastic
 • staal met plastic coating

Wilt u een ander materiaal gebruiken, vraag dan een watervergunning aan via het omgevingsloket

Niet toegestaan zijn deze materialen. Ook niet als ze gecertificeerd zijn:

 • gewolmaniseerd hout met arseen
 • gewolmaniseerd hout zonder arseen
 • gecreosoteerd hout

Twijfelt u over het materiaal dat u wilt toepassen, neem dan contact op met ons.

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. 

Let op! Moet u voor uw steiger een huurovereenkomst met Rijnland afsluiten, neem dan contact op met Rijnland voordat u de steiger gaat aanleggen.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal betekent dit:

 • de doorstroming van het water vermindert niet
 • het onderhoud van de watergang blijft mogelijk
 • er is geen ophoping van drijfvuil en kroos.
 • een meerpaal of aanmeervoorziening heeft geen negatief effect op de stabiliteit van een dijk.
 • een aangemeerde boot belemmert de doorstroming van de watergang niet.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor een steiger

 • de palen van de steiger zijn niet groter dan rond 25 centimeter of vierkant 20 x 20 centimeter.
 • de afstand tussen twee steigers is minstens 2,50 meter (evenwijdig aan de oeverlijn).
 • de onderkant van de steiger ligt minstens 20 centimeter boven het zomerpeil.
 • de steiger mag zo breed zijn als 1/5 van de breedte van de watergang  en nooit breder dan 5 meter. Dit meet u vanaf de oeverlijn.
 • een boot wordt parallel aan de oever aangemeerd.

Erkende maatregel voor een aanmeervoorziening

 • er worden maximaal vier palen gebruikt.
 • de palen zijn niet groter dan rond 25 centimeter, of vierkant 20 x 20 centimeter.
 • de afstand tussen twee aanmeervoorzieningen is minstens 2,50 meter (evenwijdig aan de oeverlijn)
 • de onderkant van de gording ligt minstens 20 centimeter boven het waterpeil.
 • een boot wordt parallel aan de oever aangemeerd.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Steigers bij een waterkering (dijk) voorwaarden

Het gaat om steigers die geheel of gedeeltelijk boven land liggen (vlondergedeelte):

 1. Onder de steiger is een degelijke oeverbescherming op de doorgaande waterlijn aanwezig
 2. Het vlondergedeelte ligt niet op de kruin van de dijk. De kruin is het vlakke deel van de dijk. Dit deel is vaak 1,5 meter breed
 3. Het vlondergedeelte mag niet groter zijn dan 20 vierkante meter
 4. De palen van het vlondergedeelte zijn maximaal rond 25 cm of vierkant 20 x 20 cm
 5. De palen van het vlondergedeelte staan minstens 5 keer de diameter van de palen uit elkaar

Steigers, aanmeervoorzieningen of meerpalen in een kwetsbare watergang voorwaarden

 1. De constructie is niet breder dan 1/10 van de breedte van het oppervlaktewater. De constructie is nooit breder dan 5 meter. Dit meet u vanaf de oeverlijn.
 2. De palen zijn maximaal rond 25 cm of vierkant 20 x 20 cm 
 3. De onderkant van de steiger of gording ligt minstens 20 cm boven het zomerpeil
 4. Boten en andere vaartuigen alleen in de lengterichting aanmeren.

Let op! Moet u voor uw steiger een huurovereenkomst (eigendomstoestemming) met Rijnland afsluiten, neem dan contact op met Rijnland voordat u de steiger gaat aanleggen.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u op onderstaande manier wilt afwijken van de Algemene regel.

Steigers bij een waterkering (dijk)

Maatwerk voorwaarde 3: Het vlondergedeelte mag bij uitzondering groter zijn dan 20 vierkante meter als:

Steigers, aanmeervoorzieningen of meerpalen in een kwetsbare watergang

Afwijken van de voorwaarden met de maatvoering is mogelijk als:

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.