7. Botenhuis, woonboot of ander vastliggend drijvend object

U vindt hier informatie over de regels voor botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten (woonboten). Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Een plaatsgebonden drijvend object is meestal een woonboot. In de tekst hieronder spreken we daarom over een woonboot, maar dit kan dus ook een ander plaatsgebonden drijven object zijn.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over botenhuizen en woonboten kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht met erkende maatregel
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. 

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een botenhuis of woonboot betekent dit:      

 • de doorstroming in het water vermindert niet
 • het onderhoud van de watergang blijft mogelijk
 • er is geen ophoping van drijfvuil en kroos

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Erkende maatregel: altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen. 

De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

 • minstens 2/3 van de breedte van de watergang blijft aaneengesloten vrij. Dit is inclusief eventuele (omloop)steigers en zowel onder, op als boven de waterlijn.
 • een botenhuis of woonboot mag maximaal 8 meter breed zijn (gemeten haaks op de oever).

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel Boothuizen en plaatsgebonden drijvende objecten. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Botenhuis of woonboot in een hoofdwatergang voorwaarden

 • Plaats een botenhuis of woonboot evenwijdig aan de oeverlijn.
 • Een botenhuis of woonboot is maximaal 8 meter breed. 
 • Na het plaatsen van een botenhuis of woonboot is minstens nog 2/3 deel van de watergang aaneengesloten vrij.

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u op onderstaande manier wilt afwijken van de Algemene regel.

 • Afwijken van de voorgeschreven maximale breedte en een grotere breedte toestaan als:
  1. de aan- en afvoer van water door de watergang niet wordt belemmerd, en
  2. onderhoud aan de watergang mogelijk is.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.