8. Handelen in of boven een waardevolle oever

U vindt hier informatie over de regels voor handelen in een waardevolle oever. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden .

In waardevolle oevers groeien bijzondere planten. Soms zijn deze oevers natuurvriendelijk aangelegd. Ze hebben een geleidelijke overgang van water naar land en er leven veel planten en dieren. Zo'n oever zorgt voor een betere waterkwaliteit.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over handelen in een waardevolle oever kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Melden bij Rijnland

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor handelen in een waardevolle oever. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Compensatieverplichting voorwaarden

 1. Voor iedere handeling in of boven een waardevolle oever wordt ter compensatie van het verlies aan waardevolle oever, een minstens even groot oppervlak aan waardevolle oever aangelegd. 
 2. Realiseer de compensatie binnen een maand na afronding van de handeling. 
 3. De waardevolle oever die als compensatie wordt aangelegd is minstens 1,50 meter breed (haaks op de oever gemeten). En het talud is niet steiler dan 1:3. 
 4. De compensatie mag ook bestaan uit een extra aangelegde waardevolle oever, die aantoonbaar drie jaar direct voorafgaand aan de handeling is aangelegd.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u de handeling in een waardevolle oever bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de handeling uitvoert of laat uitvoeren
 • adres of locatie waar de handeling wordt uitgevoerd
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
 • de locatie van de waardevolle oever die als compensatie wordt aangelegd.

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de werkzaamheden naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

 • meldingen@rijnland.net
 • Afdeling Vergunningverlening & Handhaving, postbus 156, 2300 AD in Leiden

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.