9. Beschoeiing en damwand

U vindt hier informatie over de regels voor beschoeiingen en damwanden. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Voldoen aan de zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Meld uw werk bij verbeterdekaart.nl

Via https://www.verbeterdekaart.nl. kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Toegestane materialen voor een beschoeiing of damwand

 • beton
 • FSC-keurmerk houtsoorten
 • Robinia schotten en palen (Europees hardhout)
 • onbehandelde eiken schotten en palen (Europees loofhout)
 • Europees naaldhout, eventueel in combinatie met kunststof doek
 • Siberische lariks
 • Wilgentenen
 • Enkamat A50
 • gerecycled plastic
 • staal met plastic coating

Wilt u een ander materiaal gebruiken, vraag dan een watervergunning aan via het omgevingsloket

Niet toegestaan zijn deze materialen. Ook niet als ze gecertificeerd zijn:

 • gewolmaniseerd hout met arseen
 • gewolmaniseerd hout zonder arseen
 • gecreosoteerd hout

Twijfelt u over het materiaal dat u wilt toepassen, neem dan contact op met ons.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.