woonbootbewoners

Woonboten

Wie op een woonboot woont heeft te maken met regels bij het kopen, verkopen of afmeren van een woonboot.

Bestaande woonboten kopen of verkopen: geef door wie de nieuwe bewoner is

Bestaande woonboten hebben een vergunning op naam van Rijnland. De vergunningen hebben geen einddatum. Bij verkoop gaat de vergunning over op de volgende bewoner. Die hoeft dus geen nieuwe vergunning aan te vragen. We willen wel graag weten wie de nieuwe bewoner is. Stuur daarom uw gegevens naar vastgoed@rijnland.net, of stuur een brief naar het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD in Leiden. 

Jaarlijkse vergoeding voor gebruik van water waarvan Rijnland eigenaar is

Het kan zijn dat uw boot in een water ligt waarvan Rijnland de eigenaar is. In dat geval betaalt u jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van ons water. Lees hier meer over op de pagina over Rijnlandse eigendommen. Daar vindt u ook een tarieventabel.

Voor nieuwe woonboten gelden regels

Voor het afmeren van een nieuwe woonboot gelden regels van Rijnland. Lees meer hierover op de pagina Vergunningen. Daar vindt u ook een link naar de vergunningencheck. Dit is een hulpmiddel om te bepalen welke Rijnlandse regels voor u gelden. Controleer ook of uw woonboot in een water komt waarvan Rijnland eigenaar is.

Afvalwater mag u niet in het oppervlaktewater lozen. In de praktijk betekent dit dat u de woonboot op de riolering aansluit.

Toestemming van anderen

Voor nieuwe woonboten heeft u ook met andere organisaties te maken en soms ook met personen:

  • De gemeente bepaalt hoeveel woonboten in een watergang zijn toegestaan.
  • De provincie bepaalt in landelijk gebied of de boot storend is in het landschap. Voor grote vaarwegen kan de provincie vaarwegbeheerder zijn. In dat geval beoordeelt de provincie of de woonboot de scheepvaart bemoeilijkt.
  • De eigenaar van het water geeft toestemming om met een woonboot in zijn water te liggen.