Het jaar 2020, een bewogen jaar

Het jaar 2020, een bewogen jaar

In ieder geval een jaar waarmee we de geschiedenisboeken in gaan. Corona zorgde ervoor dat we afstand moesten doen van onze werkplek op kantoor, digitalisering nam een vlucht en videobellen is normaal geworden. Desondanks is bij het hoogheemraadschap van Rijnland het werk grotendeels doorgegaan: we hebben weer meer dijken versterkt; we hebben -ondanks de droge zomer- voldoende water binnen kunnen laten en houden. En al het rioolwater hebben we kunnen zuiveren.

Het jaar 2020 is voor Rijnland nog om een andere, leuke, reden bijzonder. Dit jaar vieren we het 765-jarig bestaan van het charter van Rijnland. Op 11 oktober 1255 zette Graaf Willem II van Holland zijn zegel op dit charter en bevestigde daarmee de autoriteit van Rijnland. Wat wij vandaag doen voert mede terug naar dit ene moment.

Als oudste waterschap van Nederland bereidt Rijnland zich al dik 800 jaar voor op de toekomst door steeds te investeren in droge voeten, schoon en voldoende water. We nemen ervaringen uit het verleden mee en we kijken vooral hoe we de bijzondere waarde van water nog beter tot zijn recht kunnen laten komen in de toekomst. Bijvoorbeeld door water echt leidend te maken bij de verdere inrichting van Nederland.

De wereld verandert en daarmee verandert het werk van Rijnland. Kijk bijvoorbeeld maar naar de droogte van dit jaar. Het is natuurlijk heerlijk een zomer zonder regen, maar dat geldt niet als het gaat om het waterschap. Mede door onze ervaringen in 2018 en 2019 hebben we dit jaar goed kunnen anticiperen op de droogte.

Maar deze ontwikkelingen kunnen we nog veel beter aan in samenwerking met u als inwoner, bedrijf, agrariër of mede overheid. Dat gebeurt gelukkig steeds vaker. Daarom zijn we dit jaar ook begonnen met de landelijke campagne genaamd ‘Waterbazen’. Want iedereen kan zijn steentje bijdragen. Door in de tuin tegels te vervangen door planten, door plastic afval uit de sloot halen. Of door nieuwe woonwijken toekomstbestendig te laten bouwen. Laat 2021 het jaar zijn waarin we niet alleen Corona onder de knie krijgen, maar ook het jaar waarin we water de prominente plek geven die het nodig heeft en verdient.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een hoopvol en gezond 2021 toe.

Rogier van der Sande
Dijkgraaf