‘Water verdient centrale plek op maatschappelijke agenda’

‘Water verdient centrale plek op maatschappelijke agenda’

‘Zorgen dat we onze kerntaken goed doen en tegelijkertijd inspelen en voorsorteren op de opgaven van de toekomst. Die combinatie maakt het waterschapswerk boeiend en uitdagend. Het vraagt om een organisatie die dat kan. Met mensen die water de centrale plek kunnen geven die het verdient. Ik vind het mooi en eervol om daar vanuit mijn kennis en brede ervaring aan bij te dragen.’

Aan het woord is Simone Boogaard (49), sinds 1 januari directeur Water bij hoogheemraadschap van Rijnland. Na een uitstapje van ruim drie jaar bij de gemeente Amsterdam als directeur Projectencentrum Metro en Tram, is ze terug in de waterschapswereld. Ze brengt veel relevante ervaring mee naar Rijnland. Eerder werkte Simone Boogaard tien jaar lang in verschillende managementfuncties bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ze zat onder andere in het programmamanagement van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het programma van de omvangrijke dijkversterkingsprojecten van HHNK. Namens Hollands Noorderkwartier was ze van 2014 tot 2017 als landelijk manager programmering lid van de programmadirectie HWBP.

Ontwikkelingen gaan snel, maar bieden ook kansen

De delta van West-Nederland staat behoorlijk onder druk, beseft de nieuwe waterdirecteur van Rijnland. ‘De effecten van klimaatverandering zijn zichtbaar. De biodiversiteit neemt af, de bodem daalt en we stoten nog steeds te veel CO2 uit. Daar komt bij dat er circa 100.000 woningen in het gebied van Rijnland bij komen. Ook ontstaat er een circulaire economie. En mensen willen wonen in een prettige omgeving. Digitale en technologische ontwikkelingen gaan snel, maar bieden ook steeds meer kansen.’

Meedenken over oplossingen

Boogaard vervolgt: ‘Om deze ontwikkelingen aan te kunnen, moeten we als Rijnland nog intensiever samenwerken met partners. Bestaande en bekende, maar ook nieuwe partners. Tegelijkertijd is het onze taak het belang van water op de agenda te zetten. En om onze kennis, expertise en deskundigheid in te brengen. Dat betekent dat we ons voortdurend moeten afvragen waar en met wie we aan tafel moeten zitten. Op die manier kunnen we meedenken over oplossingen om bijvoorbeeld waterbewuster te bouwen. Dus samenwerken aan plannen die ook werken voor de toekomst. Dit vraagt visie en leiderschap, waarbij de verbinding cruciaal is.’ 

Met krachtenbundeling kom je verder

‘Waar ik sterk in geloof is het delen van kennis. Door te kijken hoe andere waterschappen of organisaties vraagstukken oppakken, door kennis- en onderzoeksinstellingen te betrekken en een open mind te hebben, bundel je krachten en kom je verder’, aldus de nieuwe waterdirecteur.