Proactief aan de slag met klimaatadaptief bouwen

Proactief aan de slag met klimaatadaptief bouwen

Alleen door nauw samen te werken met overheden, bedrijven en inwoners kan het hoogheemraadschap van Rijnland de klimaatverandering het hoofd bieden. Het maken van gebiedsplannen is niet genoeg, Rijnland slaat ook de handen ineen met projectontwikkelaars voor de bouw van veilige en duurzame woonwijken, zoals op het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. Want ook dat hoort bij de zorg voor droge voeten en schoon water.

Krachtenbundeling

De gemeente Katwijk wil op de locatie Valkenburg binnen een paar jaar tijd de innovatieve, duurzame wijk Valkenhorst realiseren met ruim 5600 woningen. Thea Fierens, hoogheemraad van Rijnland, zit regelmatig aan tafel om mee te denken over de nieuwbouwplannen. ‘In Valkenhorst worden de principes toegepast van klimaatadaptief bouwen. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Katwijk, grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf en projectontwikkelaar BPD. Wij spelen een proactieve rol in de ontwikkeling, samen met het waterleidingbedrijf Dunea Duin & Water. Er is niet één partij die een wijk duurzaam kan en wil maken. Daarom moeten we de krachten bundelen.’ 

Hoogheemraad Thea Fierens: ‘We moeten de krachten bundelen'.

Wonen op boezemniveau

Het scheiden van afvalwaterstromen is een van de concrete oplossingen die voor Valkenhorst worden uitgewerkt. Andere oplossingen in het kader van klimaatadaptief bouwen zijn het hergebruik van drinkwater, warmtewinning uit water en de stedenbouwkundige inpassing van water voor recreatie en natuurbeleving. Daarnaast wordt de wijk op boezemniveau aangelegd en dus letterlijk naar een hoger plan getild, zodat bewoners ook in de toekomst droge voeten houden.

Bron van leven en energie

De plannen voor Valkenburg sluiten naadloos aan bij de inspanningen van Rijnland om de biodiversiteit te bevorderen en het ‘groenblauwe’ denken bij inwoners te stimuleren. Hoogheemraad Waldo von Faber, portefeuillehouder biodiversiteit, zegt hierover: ‘In Valkenburg gaan water en natuur hand in hand. Daar moeten we zuinig op zijn. Water is de bron van leven en energie. Het is een transportmiddel voor onze economie en onze sanitaire voorzieningen. Het moet van goede kwaliteit zijn om mens, plant en dier gezond te houden.’

Waterbewust

Hiermee plaatst Waldo von Faber Valkenburg in een breder perspectief. ‘We leven in een drukbevolkte delta. Als er in Europa afval in rivieren terechtkomt, hebben wij hiermee te maken. Het is van belang om ervoor te zorgen dat het water van goede kwaliteit is voordat het in de zee terechtkomt. Tegelijkertijd ligt onze delta meters onder de zeespiegel. Dat merken we als Rijnland als geen ander. Als we willen blijven wonen en werken in dit gebied moeten we ervoor zorgen dat Nederlanders waterbewust zijn. En dat onze woonomgeving is aangepast aan de klimaatverandering.’

Hoogheemraad Waldo Faber: 'Het water moet van goede kwaliteit zijn om mens, plant en dier gezond te houden.’

Meer weten over klimaatadaptief bouwen?