Hoogste punt bereikt bij bouw extra zuiveringsstap medicijnresten

Hoogste punt bereikt bij bouw extra zuiveringsstap medicijnresten

Medicijnresten in oppervlaktewater zijn een groeiend probleem. Rijnland bouwt een extra zuiveringsstap in op de bestaande afvalwaterzuivering in Leiden Noord om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze full-scale PACAS-installatie wordt gebruikt om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen. Begin april is het hoogste punt van deze installatie bereikt door het plaatsen van de silo.

De silo vormt het hart van de installatie, hier wordt het poederkool opgeslagen en getransporteerd naar verschillende delen van de zuivering. Dit poederkool wordt aan het afvalwater toegevoegd. Vervolgens zullen medicijnresten zich aan dit kool binden en samen uit het water bezinken. Rijnland is daarmee het eerste waterschap dat deze techniek gaat toepassen.

De aannemer is bezig met het wind- en waterdicht maken van het gebouw om deze installatie heen. In de komende maanden wordt in het gebouw het besturingssysteem van de installatie geplaatst. Ook zullen vanaf hier de leidingen voor de transport van het poederkool worden aangelegd naar verschillende locaties op de zuivering. Op deze manier kan worden onderzocht welke methodes binnen deze techniek zorgen voor de hoogste verwijdering van medicijnresten en daarmee voor zo schoon mogelijk water.

Naar verwachting zal de installatie in augustus in bedrijf worden genomen.