Investeren in de toekomst – ons nieuwe normaal

Investeren in de toekomst – ons nieuwe normaal

Het jaar is nog niet teneinde, maar duidelijk is dat 2020 niet snel vergeten zal worden. We leven opeens in een wereld met corona, vliegtuigen op de grond, metro’s in de lucht, een kantoor aan huis en 20 graden Celsius in november. Hoe moet dit verder?

Ondanks alle onzekerheden zijn er zaken die wel constant blijven. Denk aan de klimaatverandering of de digitalisering van ons werk. Deze ontwikkelingen zijn al langer gaande, alleen is het tempo versneld. De begroting van Rijnland houdt rekening met deze ontwikkelingen. Met grote investeringen in de digitalisering van werk, de uitvoering van waterprogramma’s, de lokale economie en een duurzame omgeving.

Bouwprojecten

De exploitatiekosten in de begroting van Rijnland bedragen in de periode 2020 – 2023 in totaal € 903 miljoen. Deze uitgaven besteedt het hoogheemraadschap aan talloze bouwprojecten die een stimulans betekenen voor de economie. Om te voorkomen dat hierdoor de waterschapsbelasting teveel stijgt, heeft het bestuur van Rijnland besloten de lastendrukontwikkeling voor de komende jaren vast te leggen. In 2020 is dit maximaal 4,7%, in 2021 eveneens 4,7%, in 2022 gaat het om 1,9% en in 2023 opnieuw om 1,9%.

Klimaatadaptatie

Hoogheemraad Marco Kastelein, portefeuillehouder van Financiën: “In 2020 bedraagt de exploitatiebegroting van Rijnland € 207 miljoen. Een fors bedrag dat we investeren in maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering zoals een stijgende zeespiegel, dalende bodem en extremere weersituaties. Om ons water veilig te houden, voldoende beschikbaar en kwalitatief goed, werken we aan klimaatadaptatie. Deze investeringen zijn alleen effectief, wanneer we elkaar weten te vinden en samen zoeken naar creatieve oplossingen. Met inwoners, wetenschappers, bedrijven, gemeenten, provincie, het rijk, agrariërs en natuurorganisaties.”

Blauw en groen

Een voorbeeld van samenwerken aan klimaatadaptatie is het woningbouwproject Valkenburg op het terrein van het voormalige militaire vliegveld. Daar is een klein dorp gepland met zo’n 5600 woningen.

Marco Kastelein: “In Valkenburg werkt Rijnland in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf dat eigendom is van de grond, samen met de gemeente Katwijk en Dunea Duin & Water aan diverse  klimaatoplossingen. Denk daarbij aan het gesplitst afvoeren van afvalwaterstromen, hergebruik van drinkwater, warmtewinning uit water en de stedenbouwkundige inpassing van water in de wijk. Zo’n proces gaat met vallen en opstaan, maar het moet. De effecten van klimaatverandering gaan in Nederland voor 70 procent over water. Het zou dus mooi zijn, wanneer blauw en groen samenkomen bij de inrichting van ons gebied.” De bouwplannen voor woningbouwproject Valkenburg zijn even opgeschort, omdat het standaard archeologisch vooronderzoek heeft geleid tot een spectaculaire vondst: één van de grootste Romeinse legerkampen in Nederland, pal onder het militaire vliegveld. Waarschijnlijk ooit bedoeld als uitvalbasis voor de verovering van Engeland in de oudheid.

Rood

Een andere kleur die Rijnland niet vergeet, is rood. De energiefactor. Voor het versterken van de dijken, de aanleg van gebieden waar water kan worden opgeslagen en bijvoorbeeld renovaties van rioolwaterzuiveringsinstallaties stimuleert Rijnland het gebruik van elektrisch materieel om stikstofvrij te kunnen werken. Zo heeft het hoogheemraadschap een nationale primeur met elektrisch baggeren in de Langeraarse Plassen, iets dat eerder alleen op kleine schaal werd gedaan. Kastelein: “Dit is voor ons ‘het nieuwe normaal’. We blijven investeren in onze kerntaken: waterkeringen, gemalen, baggeren, waterkwaliteit en zuiveringen, maar dit moet sneller en efficiënter dan voorheen.  Daarom bieden wij aannemers  en projectontwikkelaars alle ruimte voor innovatie en creativiteit. 

Lees meer over:

Rijnland investeert in klimaatrobuuste toekomst
De begroting van Rijnland
Nieuwbouwlocatie voormalig militair vliegveld Valkenburg
Informatieavond Langeraarse Plassen op 6 oktober 2020