Rijnland werkt al 7-6-5 jaar aan droge voeten en schoon water

Rijnland werkt al 7-6-5 jaar aan droge voeten en schoon water

Op 11 oktober 1255 zette Graaf Willem II van Holland zijn zegel op het charter van Rijnland. Dit document is het begin van de organisatie Rijnland zoals we die nu kennen. ‘Dit jaar vieren we dat we al 765 jaar werken aan droge voeten en schoon water. Het charter is het oudste stuk in ons archief. Een klein stuk perkament, maar van enorme betekenis’, vertelt Rogier van der Sande, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De start van een bijzonder verhaal

In het charter staat dat er geen schutsluis bij de Spaarndam mocht worden gelegd en er geen werkzaamheden zouden plaatsvinden, zonder overleg met de heemraden die er op dat moment waren of die er in de toekomst zouden zijn. Dat voorbehoud gold ook voor drie andere waterstaatswerken. Van der Sande: ‘Het lijkt misschien klein, maar de bevestiging van de bevoegdheden van de heemraden van de Spaarndam in 1255 was van essentieel belang voor het ontstaan, de groei en de ontwikkeling van het huidige Rijnland. Je zou kunnen zeggen dat alles wat we nu doen terugvoert op dit ene moment bijna 800 jaar geleden. Wanneer ik als dijkgraaf bezoekers ontvang in ons pand aan de Archimedesweg in Leiden, laat ik vaak het charter zien. Het is de start van een bijzonder verhaal’. 

Schilderij voor verjaardag

Dat 11 oktober een bijzondere datum is, dat wisten onze voorgangers 400 jaar geleden ook. In het jaar 1655 gaven dijkgraaf en hoogheemraden opdracht tot het maken van een schilderij om de verjaardag van ons charter te vieren. Dit prachtige schilderij is te bewonderen in Museum de Lakenhal Leiden. Van der Sande: ‘Je ziet het moment waarop Willem II de akte overhandigt aan onze heemraden. Het is een plechtig gebeuren. Iedere keer als ik het museum bezoek, straalt het schilderij mij tegemoet. Het is echt een pronkstuk. Wat leuk is het dat we bijna 400 jaar later deze traditie laten herleven. In 2020 kiezen we niet voor een schilderij, maar voor een website en verschillende activiteiten. Ook gaat voortaan ieder jaar op 11 oktober de vlag uit’.

Rijnland verbindt ook in de toekomst

Het vieren van 11 oktober 1255 is niet alleen feestelijk, het dient ook een doel. Door de vlag uit te hangen vraagt Rijnland aandacht voor het belangrijke werk dat dagelijks wordt uitgevoerd. Een goede inrichting van ons watersysteem is de basis voor de toekomst van dit gebied. Daar moeten we elke dag ons best voor doen. De zorg voor droge voeten en schoon water is niet vanzelfsprekend. ‘In Rijnland wonen nu bijna 1,3 miljoen mensen en dat worden er ieder jaar meer. Ook het aantal bedrijven neemt toe. Zo wordt het langzaam steeds drukker in dit mooie deel van Nederland. Daar komt bij dat we aan de vooravond staan van grote maatschappelijke opgaven zoals de transitie naar duurzame energiewinning en een circulaire economie, het behoud van biodiversiteit en het omgaan met extreem weer. Het kan niet anders dan dat water in al deze discussies een belangrijke rol speelt’, licht Van der Sande toe. In 1255 werd onze kennis gevraagd voor de aanleg van dijken en waterwegen en onze meerwaarde gewaardeerd met een privilege: een vaste plek voor het waterbelang aan tafel. Met alle grote toekomstige dossiers, hebben we in 2020 de kans om water ook in de toekomst de plek te geven die het verdient. Dat betekent dat we in gesprek zijn en moeten komen met nieuwe partijen en ons vooral meer willen laten zien.

Rogier van der Sande

Fotograaf: Merlin Daleman

Vier het 765 jaar bestaan van het charter van Rijnland met ons mee

Nieuwsgierig? Kijk op de website Rijnland 765 jaar voor alle activiteiten in dit bijzondere jubileumjaar. Wil je meer weten over onze rijke geschiedenis lees dan vooral de canon van Rijnland eens door.

Samen vertellen we het verhaal van Rijnland en bouwen we aan een toekomstbestendige delta.