Belangrijk deel van Oud Archief Rijnland nu online beschikbaar

Op 1 oktober 2015 werd er een vooraankondiging geplaatst. Nu kunnen we mededelen dat de scans van een belangrijk deel uit het Oud Archief van Rijnland, alsmede jaarverslagen (1858-2003) en notulen van de Verenigde Vergadering (1987-2004), online beschikbaar zijn in de Archiefbank op www.archieven.nl.

Digitale toegang tot archieven van de overheid, historische informatie beter toegankelijk, deze en andere afspraken zijn vastgelegd in het Archiefconvenant 2012-2016 voor overheden: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De in dit convenant weerspiegelde archiefvisie zien we ook terug in een toenemende vraag naar de digitale toegankelijkheid van de archieven van Rijnland. Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat de 372.675ste scan van archiefstukken in de Archiefbank op www.archieven.nl is geplaatst. Dit betekent dat het belangrijkste deel van het Oud Archief Rijnland nu online beschikbaar is. Vanuit de beschrijvingen in de inventaris van het Oud Archief Rijnland kan worden doorgeklikt naar de scans. De scans zijn gratis in te zien en op de tekst kan tot in detail worden ingezoomd.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke scans van archiefstukken op dit moment op www.archieven.nl aan archiefinventarissen gekoppeld zijn:

  • Registers van bestuurshandelingen, vonnissen, besluiten en vergunningen, 1437-1858
  • De rekeningen over de periode 1537-1856
  • De morgenboeken, een unieke pre-kadastrale bron voor het reconstrueren van het onroerendgoedbezit van een persoon, familie of instelling, 1541-1852
  • Registers van vergunningen, 1588-1961
  • Jaarverslagen, 1858-2003
  • Notulen Verenigde Vergadering, 1858-2004

Bent u geïnteresseerd in de scans van het Oud Archief Rijnland? Ga naar de website www.archieven.nl. Klik vervolgens op ‘inventaris’ en volg in de boomstructuur de grijze-vakjes-met-witte-plusjes.

www.archieven.nl