Canon van Rijnland in druk verschenen

Vijf jaar na de publicatie van de Canon van Rijnland op internet is deze nu ook in boekvorm verschenen.

In januari 2010 verscheen de Canon van Rijnland op internet. Dertig vensters, dertig momentopnamen van duizend jaar waterstaatsgeschiedenis in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De vensters tonen hoe een grotendeels onbewoond gebied in cultuur gebracht werd en hoe de zorg voor droge voeten zich daar ontwikkelde. De laatste honderd jaar is daar de zorg voor schoon water bijgekomen.

Verandering is het woord waardoor duizend jaar waterstaatsgeschiedenis in deze regio het best gekenmerkt kan worden. Veranderingen in het landschap en in politieke verhoudingen hadden gevolgen voor het waterbeheer, dat zich steeds heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden. Belangrijke veranderingen en ontwikkelingen of gebeurtenissen waarvan de gevolgen nog altijd zichtbaar zijn, waren een criterium om een plaats in de canon te krijgen.

Vijf jaar na de publicatie van de Canon van Rijnland op internet is deze nu ook in boekvorm verschenen. De door Primavera Pers te Leiden uitgegeven canon is te koop bij de boekhandel.

Voorzijde Canon