Deel uit Oud Archief Rijnland weer beschikbaar

Op 4 mei 2015 werd het bericht geplaatst dat een belangrijk deel uit het Oud Archief van Rijnland, alsmede jaarverslagen (1858-2003) en notulen van de Verenigde Vergadering (1987-2004) zouden worden gedigitaliseerd, dus niet raadpleegbaar waren voor bezoekers. Inmiddels is deze digitaliseringsslag achter de rug. Het archief is weer toegankelijk. De scans zijn binnenkort beschikbaar in de Archiefbank op www.archieven.nl.