Deel uit Oud Archief Rijnland niet beschikbaar wegens digitalisering

In de komende maanden zal weer een digitaliseringsslag worden gemaakt. Een belangrijk deel uit het Oud Archief van Rijnland, alsmede jaarverslagen (1858-2003) en notulen van de Verenigde Vergadering (1987-2004) zullen worden gedigitaliseerd door het bedrijf GMS uit Alblasserdam

In de komende maanden zal weer een digitaliseringsslag worden gemaakt. Een belangrijk deel uit het Oud Archief van Rijnland, alsmede jaarverslagen (1858-2003) en notulen van de Verenigde Vergadering (1987-2004) zullen worden gedigitaliseerd door het bedrijf GMS uit Alblasserdam. Wat het Oud Archief van Rijnland betreft gaat het hierbij met name om privilegeboeken, protocollen, resoluties, vergunningen en dingboeken (inventarisnummers 1, 5, 6, 12-19, 21-68, 215-279, 511-546, 1921-1933, 9508-9509, 9479 en 9486). Dit betekent dat de originelen tijdelijk niet beschikbaar zijn. De digitale bestanden zullen na het digitaliseringsproject beschikbaar worden gesteld in de Archiefbank van het hoogheemraadschap van Rijnland op de website http://www.archieven.nl/. Te zijner tijd zal hier de nodige aandacht aan worden geschonken.