Droge voeten, waterbeheer in Voorschoten en omgeving

ln de tentoonstelling 'Droge voeten, waterbeheer in Voorschoten en omgeving' komt de geschiedenis van de polders rondom Voorschoten aan de orde. Er is gebruik gemaakt van de digitale kaartencollectie die het hoogheemraadschap Rijnland ter beschikking heeft gesteld.

Daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de bemaling, van paarden- en windmolens tot de hedendaagse geautomatiseerde elektrische installaties. Bijzondere aandacht is er voor het gerenoveerde dieselgemaal De Vereeniging (1877). 

Ook de boezemwateren spelen een rol in deze tentoonstelling, met name gaat het dan over de Vliet en de Oude Rijn.

Andere onderwerpen in de tentoonstelling en van belang voor Voorschoten zijn: de uitwateringssluizen bij Katwijk, het Kustwerk Katwijk en het project Watergebiedsplan Zuidgeest. In dit plan (met betrekking tot de polders langs de Vliet tot aan zee) is uitgezocht waar knelpunten zijn en hoe deze zijn op te lossen.

Daarnaast wordt de Deltaviewer opgesteld; een interactief computerprogramma over Nederland leeft met water.

Adres:
Museum Voorschoten
Voorstraat 17
2251 BL Voorschoten
(071) 561 62 42 (tijdens openingsuren)

Openingstijden:
Woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur

De toegang is € 3,- per persoon. Vrienden van het museum en kinderen t/ m 12 jaar hebben gratis toegang tot het museum.