Kroniek van het Kanaal om de West

De gepensioneerde stedenbouwkundige Jos Hogenes heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis rond het Kanaal om de West. Het kanaal moest een verbinding vormen tussen Zijkanaal F en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De studie daarover (236 pagina's en 273 afbeeldingen) geeft hij digitaal in eigen beheer uit.

De gepensioneerde stedenbouwkundige Jos Hogenes heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis rond het Kanaal om de West. Het kanaal moest een verbinding vormen tussen Zijkanaal F en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder om de drukke Kostverlorenvaart in Amsterdam-West te ontlasten. De geplande 14 kilometer lange vaarweg is nooit afgemaakt.

De Kroniek van het Kanaal om de West 1000-2015:  Hoe een onvoltooid kanaal de afwatering van Rijnland verstoorde, is een gedetailleerd onderzoek naar de geschiedenis van het Kanaal. Het bevat de volgende delen:

  • Aanloopje in de geschiedenis in de vorm van een chronologie 1000-2015 waarin de groei van de stad Amsterdam en zijn omgeving wordt geschetst
  • Een fictief verhaal waarin wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden als zou worden besloten om het kanaal alsnog aan te leggen
  • Een fietsexcursie langs sporen van het kanaal die in het landschap zijn achtergebleven
  • Vijf plattegronden waarop de ruimtelijke ontwikkeling van het kanaal in beeld is gebracht

Hoofdrolspelers zijn het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de gemeente Amsterdam en de Vereniging van Woonarkbewoners Zijkanaal F. Bijrollen worden vertolkt door het Haarlemmermeer, het Nieuwe Meer, de Schinkel, de Kostverlorenvaart, de Overtoom, stoomgemaal Halfweg, het dorp Halfweg en de uitwateringssluizen in Halfweg, terwijl de historische Spaarndammerdijk zich als een rode draad door het verhaal slingert.

De studie wordt digitaal in eigen beheer uitgegeven. Belangstellenden kunnen mailen naar jos@joshogenes.com