Rijnland en zijn lozing op het Noordzeekanaal

Rijnland en zijn lozing op het Noordzeekanaal

In de rubriek Uitgelicht vindt u een nieuw artikel over Rijnland en zijn lozing op het Noordzeekanaal. Rijnland heeft eeuwenlang zijn boezemwater geloosd op het IJ. Tussen 1865 en 1876 kwam het Noordzeekanaal tot stand.

Tijdens de aanleg van het kanaal had Rijnland zich grote zorgen gemaakt over de hoogte van het peil in het kanaal. Om zijn afwatering te verbeteren bouwde Rijnland een nieuw boezemgemaal bij Katwijk en verbeterde de bestaande gemalen in Spaarndam en Halfweg. Daarna maakte Rijnland zich niet meer druk over het peil in het Noordzeekanaal. Het sinds eeuwen bestaande recht van vrije uitwatering was voor het hoogheemraadschap belangrijker.

In het artikel wordt beschreven hoe Rijnland dit recht in 1965 en 1966 nog krachtig verdedigde, maar dat dit recht sinds het sluiten van het eerste Waterakkoord voor het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal in 1992 niet meer absoluut is.

Ga naar Uitgelicht om het hele artikel te lezen over Rijnland en zijn lozing op het Noordzeekanaal.