Rijnland participeert in www.rijnlandgeschiedenis.nl

De website www.rijnlandgeschiedenis.nl wordt verzorgd door de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland in samenwerking met verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties die zich met de geschiedenis en het erfgoed in Rijnland bezighouden. Het hoogheemraadschap heeft zich hierbij aangesloten. De archieven en collecties van het hoogheemraadschap geven een goed beeld van de geschiedenis in Rijnland en zijn derhalve interessant voor verschillende publieksgroepen.

Veel verenigingen en andere organisaties houden zich bezig met de lokale geschiedenis en het plaatselijk erfgoed in de regio Rijnland. Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland is ontstaan uit de gedachte enerzijds de samenhang in de gezamenlijke geschiedenis meer te benadrukken en anderzijds de uitwisseling te versterken tussen allen die zich ermee bezighouden. De stichting is opgericht in januari 2013 en op 8 oktober 2014 werd in de Hooglandse kerk te Leiden, tijdens het landelijke Famillement, de website www.rijnlandgeschiedenis.nl gelanceerd. De site biedt nieuws, agenda-items, een eigen pagina voor deelnemende organisaties en links naar andere sites. Recent is de website uitgebreid met een artikelenbank en een forum waar leden van verenigingen ervaringen kunnen uitwisselen en met vragen terecht kunnen.

Zie voor het persbericht over de uitbreiding van de website de download in de rechtermarge.