Gemaal De Antagonist

Gemaal De Antagonist

Het gemaal De Antagonist werd in 1882 als stoomgemaal gesticht, het gemaal verzorgde de bemaling van de Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder.

De Antagonist, waarvan de naam De Tegenstrever betekent, werd in 1882 als stoomgemaal gesticht, ter vervanging van de drie windmolens, die de circa 425 hectare grote Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder tot dan bemaalden. Het gebied wordt tegenwoordig bemalen door een automatisch werkend, aan de Vliet gelegen, gemaal. Dit maalt uit op het Rijn-Schiekanaal.

De Antagonist werd ontworpen door architect J. Goldberg en Zn. in Renaissance stijl. In 1930 werd de stoomaandrijving vervangen door dieselaandrijving. De zeer tot de verbeelding sprekende horizontale 1-cylinder Crossley dieselmotor met een vermogen van 126 paardenkrachten is nog in het gemaal aanwezig. Sinds de in gebruik name van een nieuw automatisch werkend gemaal in 1998, is de Antagonist buiten werking. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gemaal aan de Stompwijkse Vaart in 2012 overgedragen aan de Stichting Behoud Oude Motorgemalen Voorschoten-Leidschendam (STIBOM). Deze stichting is nu eigenaar en beheerder van het fraaie rijksmonument. Tussen augustus 2013 en september 2014 vond, met subsidie van het hoogheemraadschap, een ingrijpende restauratie plaats, waarvan de officiële oplevering op een feestelijke bijeenkomst op 12 september dat jaar plaats vond. 

De STIBOM streeft naar het in werking houden van het historische gemaal in combinatie met een bezoekerscentrum. De Antagonist is sinds september 2014 te bezichtigen op open dagen en op andere dagen op afspraak.

 

Machinist bij de dieselmotor

Machinist Den Haan staande bij de Crossley dieselmotor van 126 pk