Gemaal De Volharding

Gemaal De Volharding

In 1882 nam stoomgemaal "De Volharding" te Stompwijk de bemaling van de Drooggemaakte Grote Polder over van een gang van drie molens.

Geschiedenis

Lang geleden werd de Drooggemaakte Grote Polder bemalen door een gang van drie windschepradmolens aan de Stompwijkse Vaart. De molens lagen ongeveer in het midden van de polder, niet ver van herberg ‘De Schenkkan', tegenover de Kniplaan. In 1882 nam stoomgemaal ‘De Volharding' de bemaling van de polder over. De stoomcentrifugaalbemaling werd gebouwd op de plaats van de voormalige bovenmolen. Jarenlang werd de polder met een omvang van 485 hectare op deze wijze bemalen, tot dat het gemaal in de jaren 1945-1947 van een nieuwe centrifugaalpomp, fabricaat Pannevis en een ASEA-elektromotor werd voorzien.

Gemaal De Volharding

Gemaal De Volharding met woonhuis

Monument

Het Stompwijkse gemaal is door gemeente Leidschendam aangewezen als monument. Het heeft, zoals goed te zien is, dezelfde architect gehad als het verderop gelegen rijksmonument, gemaal ‘De Antagonist'.

Behoud van het gemaal

Gemaal De Volharding is momenteel niet in gebruik. Tot kort geleden werd overwogen het gemaal te verkopen. Vanaf 2011 is er echter sprake van een verkennend Rijnlands onderzoek naar de mogelijkheden om het gemaal in de toekomst weer een nieuwe, aangepaste en beperkte rol in de plaatselijke waterhuishouding te geven.