Gemaal Halfweg

Gemaal Halfweg

Het stoomgemaal Halfweg werd in 1852 gebouwd in verband met de droogmaking van het Haarlemmermeer.

Het gemaal Halfweg werd in 1852 gebouwd in verband met de droogmaking van het Haarlemmermeer. Door de droogmaking verloor Rijnland het grootste gedeelte van zijn waterberging. Om de waterafvoer van de boezem te vergemakkelijken kreeg Rijnland stoomgemalen in Spaarndam, Halfweg en Gouda. In 1881 volgde nog een gemaal in Katwijk.

Het gemaal Halfweg werd tot 1977 gebruikt. Toen werd het nieuwe diesel vijzelgemaal in gebruik genomen. In 1985 is het oude gemaal afgestaan aan de Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg. Het gemaal, inmiddels rijksmonument, is geopend voor het publiek. Het werkt dank zij de stichting nog steeds, mét stoommachine en scheprad, maar het is niet meer inzetbaar voor de peilbeheersing.

Gemaal Halfweg

      Stoomgemaal Halfweg 

Machinist gemaal Halfweg

1e stoker stoomgemaal Halfweg