Gemaal Horn- en Stommeerpolder

Gemaal Horn- en Stommeerpolder

Het gemaal van de Horn- en Stommeerpolder is in 1967 gebouwd. Het verving een al aanwezige bemalingsinstallatie.

Het gemaal van de Horn- en Stommeerpolder ligt aan de Stommeerkade in Aalsmeer. In 1967 werd het huidige gemaal gebouwd, ter vervanging van de in de naast gelegen molen aanwezige bemalingsinstallatie. In het gemaal is een centrifugaalpomp geplaatst met een capaciteit van 26, 3 m3/min. De opvoerhoogte is 4.68 meter. Het aantal omwentelingen per minuut bedraagt 980. De elektromotor heeft een pk. van 135 en 975 omwentelingen per minuut.

Gemaal Horn- en Stommeerpolder

Het gemaal bemaalde zowel de Hornmeerpolder als de Stommeerpolder. Vanaf de zeventiende eeuw hadden beide polders altijd hun eigen bemaling gehad, maar door het bebouwen van de polders schoot de capaciteit van beide gemalen tekort, waardoor besloten werd de polders te combineren. De polders werden per 1 januari 1969 samengevoegd door de provincie Noord-Holland.

De naast het gemaal staande Stommeermolen is een rijksmonument. Het waterschap Groot-Haarlemmermeer, de rechtsvoorganger van Rijnland, droeg de molen in 1987 over aan de Rijnlandse Molenstichting. De molen is sinds 2001 - en na een herstart in 2002 wegens gebreken - weer maalvaardig en fungeert als hulpgemaal.