Gemaal Houtrakpolder

Gemaal Houtrakpolder

Het karakteristieke, op een kerkgebouw gelijkend, gemaal van de Houtrakpolder maalt uit op de boezem van het Noordzeekanaal.

De Houtrakpolder maakt deel uit van de gronden die door de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij in de zeventiger jaren van de negentiende eeuw in het IJ zijn drooggemaakt bij de aanleg van het Noordzeekanaal.

De polder werd oorspronkelijk bemalen door een stoomgemaal, dat in 1920 werd voorzien van een elektromotor. In 1935 moest dit gemaal wijken voor de verbreding van het Noordzeekanaal en werd enkele tientallen meters verderop in 1936 een nieuw dieselgemaal gebouwd. Vanwege de schaarste aan brandstoffen werd in 1941 een elektromotor in het gemaal geplaatst.

In de loop der jaren, met name vanaf de zeventiger jaren van de twintigste eeuw veranderde er veel in de oorspronkelijk agrarisch ingerichte polder. Het verschillende gebruik van de grond in de polder zorgt voor een complex watersysteem. De polder bestaat intussen onder meer uit de volgende gebiedsonderdelen: het gebied Ruigoord en de kern van Spaarndam, terwijl aan de zuidkant van de polder de recreatiegebieden Houtrak en het Geuzenbos liggen. Verder omvat de polder een watervogelplas, twee golfterreinen en gedeelten van het bedrijventerrein ten zuiden en westen van de Afrikahaven, Verder is er bosgebied en is een strook in het oostelijk deel van de polder nog agrarisch ingericht

Het karakteristieke, op een kerkgebouw gelijkend, gemaal maalt uit op de boezem van het Noordzeekanaal. In het gemaal zijn twee centrifugaalpompen van Stork Hengelo, met een capaciteit van 95 en 86 m3/min. (opvoerhoogte 4 meter) aanwezig. Oorspronkelijk werden beide pompen door dieselmotoren aangedreven. In 1982 vond vervanging door twee Heemaf electromotoren plaats (130 pk. en 587 omwentelingen/minuut).

Gemaal Houtrakpolder, 2008