Gemaal Koning Willem I

Gemaal Koning Willem I

Dit gemaal, gelegen aan de Cruquiusdijk te Vijfhuizen, is één van de hoofdgemalen van de Haarlemmermeerpolder. Het werd in 2002 in gebruik genomen.

Dit gemaal, gelegen aan de Cruquiusdijk te Vijfhuizen, is één van de hoofdgemalen van de Haarlemmermeerpolder. Het werd in 2002 in gebruik genomen. In dat jaar werd gevierd dat 150 jaar eerder het Haarlemmermeer werd droog gemaakt. De droogmaking werd tot stand gebracht met de stoomgemalen Leeghwater, Lynden en Cruquius.

Het gemaal werd officieel in werking gesteld door ZKH prins Willem-Alexander. De reden om het gemaal de naam van koning Willem I (1772-1843) te geven was de belangrijke rol die de voorvader van de kroonprins had bij de droogmaking van het Haarlemmermeer. Het was met name diéns wens om dit met behulp van stoombemaling te doen. Tot die tijd was het gebruikelijk om hiervoor molens in te zetten. Zijn houding en inzet getuigden van een realistisch inzicht, gecombineerd met een vooruitziende blik, in een tijd waarin vooral behoudend werd gedacht.

Gemaal Koning Willem I

Met de totstandkoming van het gemaal werd 400 m3/minuut extra uitslagcapaciteit in de Haarlemmermeerpolder gerealiseerd. De reservecapaciteit bedraagt nog eens 200 m3 extra. De capaciteitsuitbreiding was nodig vanwege de omvang van de bouwactiviteiten in Haarlemmermeer. Uitbreidingen van Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol zorgden voor de versnelde afvoer van water. Ook de verdubbeling van de A4 en de aanleg van spoorlijnen waren hier debet aan.

In het elektrische gemaal zijn zogenaamde BVOP-pompen geplaatst. BVOP staat voor Beton, Verticaal (opstelling), Onderwater (gesitueerde waaier) en Propeller (waaiertype). Het bedieningsgebouw heeft, vanwege de landelijke omgeving, het uiterlijk van een kapschuur.