Gemaal Noordeind- en Geerpolder

Gemaal Noordeind- en Geerpolder

Het polderbestuur van de Noordeind- en Geerpolder startte in 1929 met de bouw van een elektrisch gemaal aan de langs de Leidse Vaart gelegen Smidskade. De opening vond in februari 1930 plaats.

Aan de Smidskade in Langeraar, niet ver van de brug, staat het poldergemaal van de Noordeind- en Geerpolder. In de eerste maanden van het jaar 2009 werd het gerenoveerd om de benodigde bemalingscapaciteit voor deze polder te kunnen waarborgen en de besturingsmogelijkheden te verbeteren.

De Noordeind- en Geerpolder werd op 1 januari 1879 gesticht en was een samenvoeging van de Geerpolder en de Noordeindsche polder. De Geerpolder maakte vóór 1857 geen deel uit van Rijnland, maar van Amstelland. De samengevoegde polder bestond uit twee afdelingen: Noordeind en Geer.

Een in 1790 gebouwde achtkante molen aan de Leidse Vaart bemaalde de Noordeindsche polder en sinds 1824 ook de Geerpolder. De samenvoeging van beide polders in 1879 leidde niet tot een verandering van de bemaling. De windschepradmolen stond er vaak werkeloos bij vanwege lange perioden van windstilte. Het water kwam dan hoog te staan. Dat zorgde voor veel klachten van ingelanden, veelal tuinders. Hoog water zorgde namelijk voor verzuring van de grond en dat was van negatieve invloed op de kwaliteit van de groenten. Daarom startte het polderbestuur in 1929 met de bouw van een elektrisch gemaal aan de langs de Leidse Vaart gelegen Smidskade.

Gemaal Noordeind- en Geerpolder

Het gemaal Noordeind- en Geerpolder

De opening van het nieuwe gemaal vond op 11 februari 1930 plaats. Trots toonde het polderbestuur de genodigden een functioneel en bouwkundig bescheiden uitgevoerd  gemaalgebouw, voorzien van ‘een verbeterde stalen vijzel, geschikt voor een opvoerhoogte van 1.55 cm. en met een capaciteit van 12750 liter per minuut en voorts een elektromotor met een vermogen van 10 pk., fabrikaat Brown Bovry’.

De molen werd na de in gebruik name van het elektrische gemaal afgebroken. Onderdelen van kap, as en roeden werden gebruikt voor de Veendermolen bij Roelofarendsveen.

Meer dan 80 jaar later is het kleine, qua bemalingstechniek inmiddels weer geheel eigentijdse, gemaaltje nog steeds paraat als het gaat om het handhaven van de waterstand in de  Noordeind- en Geerpolder.