Gemaal Palenstein

Gemaal Palenstein

Het gemaal Palenstein zorgt voor droge voeten in de Palensteinse Polder, het gemaal staat aan de slootweg in Zoetermeer.

Aan de Slootweg in Zoetermeer staat een gemaal met een poëtische naam. Het is gemaal Palenstein. De schoonheidsprijs voor gemaalbouwkunde zou het, als deze prijs bestond, niét winnen. Het gemaal is echter wel effectief en dáár gaat het om in de polder.

Gemaal Palenstein

Gemaal Palenstein in de Palensteinse polder

Palenstein zorgt voor droge voeten in de Palensteinse Polder, die uit 1762 dateert. Tot 1924 werd de polder bemalen door een gang van drie schepradmolens die in het noordelijk deel van de polders stonden en het water uitsloegen op de tegen de noordelijke polderhoek aangrenzende Elleboogse Wetering. De afgeknotte restanten van de molens zijn vanaf de Aziëweg nog te zien.

Na een decennia durende geschiedenis van bemalingssamenwerking met buurpolders en de vorming van nieuwe waterschappen pompt het gemaal vanaf 1965 het water uit de polder en uit de wijken Noordhove en Seghwaert, van -6,40 meter NAP omhoog naar boezemniveau in de Elleboogse watering op -0,60 meter NAP.

Interieur van gemaal Palenstein

Interieur van het gemaal

Het gemaal kan per minuut, met twee pompen, waarvan één door een dieselmotor en de andere door een elektromotor aangedreven, maar liefst 22.000 liter water 5.80 meter omhoog pompen. Bij het gemaal is het hoogteverschil tussen de droogmakerij en het boezemwater heel goed zichtbaar.

Palenstein zorgt samen met gemaal De Omringdijk voor de waterbeheersing in de grote polder De Noordplas, waar Polder Palenstein vanaf 1969 waterstaatkundig en door samenvoeging van polders deel van uit maakt. Het gemaal maalt, ondanks nóg twee fusies, van de polder, eerst met waterschap Wilck en Wiericke en laatstelijk met Rijnland, gewoon door.