Gemaal Rijk

Gemaal Rijk

Gemaal Rijk is een opvallend gebouw met, in het donker wondermooi verlichte, glazen gevels. Door de transparantie is de bemalingsinstallatie van buiten af goed te zien.

Aan het eind van de 20e eeuw bleek de noodzaak om te beschikken over een hoge kwaliteits-openbaar vervoerverbinding in het zich infrastructureel explosief uitbreidende noordelijke deel van gemeente Haarlemmermeer. Deze verbinding kreeg de naam Zuidtangent. In het tracé van de Zuidtangent diende een tunnel onder de A5 aangelegd te worden. Het toenmalige gemaal met de naam NS-Zuid stond in de weg en moest worden afgebroken.

In het kader van de veranderde eisen die aan de waterbeheersing gesteld werden, was er een nieuw en eigentijds poldergemaal langs de A5 nodig. De waterbeheerder, waterschap Groot-Haarlemmermeer, rechtsvoorganger van het huidige hoogheemraadschap van Rijnland, kwam met Schiphol Project Consult (namens de provincie Noord-Holland, die de Zuidtangent aanlegde) overeen dat dit bedrijf “bouwheer” zou zijn. Op 25 mei 2000 werd het nieuwe gemaal, genaamd Rijk opgeleverd. Het werd op 22 november 2001 in eigendom en beheer overgedragen aan het waterschap.

Gemaal Rijk tijdens werkzaamheden

Het gemaal Rijk tijdens de werkzaamheden

Gemaal Rijk is een opvallend gebouw met, in het donker wondermooi verlichte, glazen gevels. Door de transparantie is de bemalingsinstallatie van buiten af goed te zien. De ontwerper van het gebouw is TEC (Tunnel Engineering Consultants) te Veenendaal. Het gemaal, voorzien van 3 pompen met elk een capaciteit van 45 m3/min. (ofwel 2.700 m3 per uur) is volautomatisch en wordt op afstand aangestuurd door het hoogheemraadschap van Rijnland.

Gemaal Rijk

De naam Rijk is een historische en enigszins beladen naam. De naam Rijk leek tot 2000 wel ongeluk te brengen. Het oorspronkelijke dorp met die naam werd verzwolgen door “de waterwolf”; het zich steeds uitbreidende Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer werd na de droogmaking ingedeeld in afdelingen. Eén daarvan was Rijk. Inmiddels bestaan de afdelingen niet meer, óók Rijk niet. In de polder ontstond weer een dorp met de naam Rijk. Dit dorp werd eind 50er jaren verzwolgen door de luchthavenuitbreidingen. De voorganger van gemaal Rijk (NS-Zuid) stond in de weg en werd vervangen. Rijnland maalt ondertussen gewoon door. Mét het nieuwe gemaal Rijk.