Kolksluis in Spaarndam

Kolksluis in Spaarndam

De Kolksluis is de oudste sluis in Spaarndam. De sluis werd circa 1285 gebouwd.

Vermoedelijk werd de Kolksluis, of  "de" schutsluis te Spaarndam, in 1285 of de jaren erna gebouwd als schutsluis voor de scheepvaart. De schutsluis was destijds, met alle andere sluiswerken, tot in het midden van de 16e eeuw, geheel van hout. Het is de oudste sluis van Spaarndam.

Bij de herfststormvloed van 30 september - 1 oktober 1514 werden alle werken in Spaarndam weggeslagen. Ternauwernood werd de Kolksluis behouden. Het staat vast dat vóór 1514 de Kolksluis een overdekte schutsluis was, de enige, want de andere sluizen waren ontwateringsluizen.

De Kolksluis werd in 1571 gerestaureerd en aan de eisen van de tijd aangepast. Voortaan was de Kolksluis een overdekte sluis. In 1778 volgde andermaal een vernieuwing.

De Kolksluis, 2008

Als je vroeger van noord naar zuid door Holland wilde varen moest je in Spaarndam (bij de start dus) tolgeld betalen (tot 1807). Andere routes naar het zuiden waren verboden omdat de graaf van Holland de grote inkomsten uit de tolgelden niet wilde missen. In de 19e eeuw verviel dit verbod en werd de Kolksluis versmald. De alternatieve route langs de Overtoom naar het Haarlemmermeer was aantrekkelijker want korter. Hierdoor deden veel minder schepen Spaarndam aan.