Lisserbrug

Lisserbrug

De nieuwe Haarlemmermeerpolder werd met de omgeving verbonden door bruggen en ponten. De Lisserbrug was de eerste brug over de Ringvaart.

In 1852 viel het Haarlemmermeer droog. De nieuwe polder werd met de omgeving verbonden door bruggen en ponten. Bij de overname van de polder van de Commissie van Beheer en Toezicht kwam het bestuur van de Haarlemmermeerpolder in het bezit van zes houten rolbruggen over de Ringvaart en zes ponten. De bruggen lagen bij Lisse, Bennebroek, Vijfhuizen, Sloten, Aalsmeer en Leimuiden. In de omgeving van deze bruggen ontstonden kleine woongemeenschappen die vooral georiënteerd waren op de aan de overzijde van de Ringvaart gelegen plaatsen.

De Lisserbrug was de eerste brug over de Ringvaart. De aanleg vond plaats in de eerste helft van de veertiger jaren van de achttiende eeuw en verbond het kleine Lisserbroek met Lisse.

Lisserbrug

Een heel beste brug was het niet, want al in 1860 maakt men melding van de zeer slechte conditie. Geld voor vervanging was er niet. Onvermijdelijke reparaties werden echter wel uitgevoerd. Toen de situatie onhoudbaar was kwam er in 1863 een ijzeren wagenbrug, die ook het eeuwige leven niet had. In 1877 kwam er daarom een ijzeren draaibrug die het weer veel langer uithield dan men verwachtte.

Bijna honderd jaar later, in 1967/1968, werd de huidige ophaalbrug gebouwd. Polderbestuur en plaatselijke gemeenschap waren zo blij met deze nieuwe brug dat de feestelijke opening op 6 april 1968 werd opgeluisterd met fanfaremuziek en ballonnen en toeters voor de aanwezige kinderen.

Opening Lisserbrug

Bij de overdracht van de wegen op grond van de Wet Herverdeling Wegenbeheer, aan het eind van de twintigste eeuw, werd de brug door het waterschap Groot-Haarlemmermeer overgedragen aan gemeente Haarlemmermeer.