Molenviergang Aarlanderveen

Molenviergang Aarlanderveen

De Drooggemaakte Polder aan de Westzijde van Aarlanderveen wordt bemalen door maar liefst vier molens. Deze molens vormen samen een watertrap waarlangs het water omhoog wordt getransporteerd.

Het is de enige werkende molenviergang ter wereld. Trapsgewijs malen de molens het overtollige polderwater steeds 1.25 meter hoger uit de polder naar de Oude Rijn.

Ondermolen (no. 1)

 

Middenmolen (no. 2)

 

Bovenmolen (no. 3)

Bovenmolen (no. 3)

 

In 1785 en 1786 werden drie van de vier molens gebouwd: 

  • de Ondermolen (no.1)
  • de Middenmolen (no.2) 
  • en de Bovenmolen (no.3).

Voor het laatst en diepst uitgeveende gedeelte bleek in 1801 nog een vierde molen nodig, de Putmolen genaamd. De molen werd zo genoemd omdat deze diende voor het bemalen van het diepste gedeelte van de polder, de Put. De Putmolen (no.4) vijzelt het overtollige water omhoog naar de onderste molen van de oorspronkelijke molendriegang. In deze Ondermolen zetelt de peilmolenaar. Hij is als het ware de dirigent die aangeeft wanneer met malen moet worden begonnen. In het verlengde van de Ondermolen staat de Middenmolen, die het water over de rand van de droogmakerij tilt. Daarna maalt de Bovenmolen het overtollige water in de Oude Rijn. Strikt genomen gaat het hier om een driegang met aparte ondermolen.

 

Putmolen Aarlanderveen

Putmolen (no. 4)

Brand 

De drie eerste molens brandden na 1801 af (1823, 1868, 1924) en werden herbouwd. Hierdoor is de jongste, uit 1801 daterende molen uiteindelijk de oudste geworden. In het najaar van 1990 sloeg de bliksem in en werd de kap door brand vernield. Het jaar daarop vond herstelling plaats.

De molens zijn grondzeilers op een stenen voet en voorzien van een achtkante met riet gedekte opbouw. De Putmolen is een vijzelmolen. De andere molens hebben een scheprad. De hoofdtaak ten aanzien van de waterbeheersing ligt bij de molenviergang. Als het nodig is zijn er elektrische hulpgemalen. Deze dateren uit 1994 en worden pas gestart bij windstilte of een defect aan één van de molens. Eigenaar van de molenviergang is de Stichting Molenviergang Aarlanderveen.

De Bovenmolen op afstand gezien