Oostlaandersluis

Oostlaandersluis

De Oostlandersluis is gelegen in de 13e eeuwse Velserdijk en maakt deel uit van een serie gemetselde sluisjes.

De Oostlaandersluis is een duikersluis en maakt onderdeel uit van een serie van drie gemetselde sluisjes die gelegen zijn in de 13e eeuwse Velserdijk. Oorspronkelijk waren er vier houten sluisjes. De Velserdijk werd waarschijnlijk omstreeks 1220 als verlengstuk van de in die tijd aangelegde Spaarndammerdijk gemaakt. De Velserdijk, één van Nederlands oudste dijken, diende ter bescherming van het gebied gelegen tussen Spaarndam en Velsen. Direct achter de dijk ontstond de Polder de Velserbroek. De twee andere sluisjes, de Hadersluis en de Westlaandersluis  zijn beschermd als gemeentelijk monument, de Oostlaandersluis heeft de status van beschermd monument in de zin van de Rijksmonumentenwetgeving.

De Oostlandersluis

De huidige gemetselde vorm van de Oostlaandersluis dateert uit 1770. Een vernieuwing vond plaats in 1829. De drie duikersluisjes, samen met de dijk, getuigen van het voor Kennemerland unieke bewateringssysteem van de Polder de Velserbroek. Het in 1914 gebouwde gemaal met de betonnen sluiswerken werd aangelegd nadat door de inpoldering van het Wijkermeer en het IJ de getijbeweging, waarmee de waterhuishouding van de polder samenviel, was komen te vervallen. Het gemaal met de betonnen sluiswerken nam de functie van de drie duikersluisjes over. De Stichting Gemaal Velserbroek heeft het hoogheemraadschap gevraagd om de Oostlaandersluis, die in een slechte conditie verkeert, te herstellen.

De Oostlandersluis