Polderhuis Hoofddorp

Polderhuis Hoofddorp

Het polderhuis in Hoofddorp is gebouwd naar een ontwerp van de architect Foeke Kuipers in een historiserende bouwtrant die voornamelijk teruggrijpt op het 17e eeuws Hollands classicisme.

Het polderhuis, gebouwd in 1913, was de vergaderplaats waar het bestuur van de Haarlemmermeerpolder vergaderde over waterbeheersing en waterkering. Na de droogmaking van het Haarlemmermeer in 1852 en de instelling van de polder in 1856 vergaderde het bestuur, vanwege de centrale ligging en goede bereikbaarheid, in Haarlem.

Toen Haarlemmermeer echter in 1912 door spoorlijnen ontsloten werd, vond men het tijd om een vergaderplek in het hart van de polder te hebben. Na veel plannenmakerij werd het pand gerealiseerd in het centrum van Hoofddorp, in de nabijheid van het raadhuis, het kantongerecht en de korenbeurs.

Vanaf 1979, toen een groot aantal waterschappen werd samengevoegd, was het de bestuurszetel van het waterschap Groot-Haarlemmermeer. Vanaf 2005 is het eigendom van Rijnland. Het is momenteel verhuurd aan gemeente Haarlemmermeer voor maatschappelijk nuttige doelen. Het polderhuis, inmiddels aangewezen tot beschermd monument, is gebouwd naar een ontwerp van de architect Foeke Kuipers in een historiserende bouwtrant die voornamelijk teruggrijpt op het 17e eeuws Hollands classicisme.

Polderhuis Hoofddorp