Ringvaart Haarlemmermeerpolder

Ringvaart Haarlemmermeerpolder

Duizenden arbeidskrachten werkten vanaf mei 1840, slechts met schop en spade uitgerust, aan de totstandkoming van de ruim 60 kilometer lange Ringvaart en Ringdijk.

Veroveren van een verbolgen waterplas

Met de aanleg van de Ringvaart werd gestart in 1840 in verband met de droogmaking van het Haarlemmermeer. Door het graven van de Ringvaart om het meer kon de Ringdijk aan de binnenzijde van de vaart opgeworpen worden.

Bloed en tranen

Het was op 5 mei 1840 dat mr. F. van de Poll de eerste voorzitter van de Droogmakingscommissie de eerste spade voor het graven van de Ringvaart bij Hillegom in de grond stak en de volgende gedenkwaardige woorden sprak: "Hoe grootsch, hoe vererend is niet onze taak. Het geldt hier geen bedrijf, hetwelk het menschdom op bloed en tranen komt te staan. Het geldt hier het veroveren van een verbolgen waterplas, die jaar op jaar meer en meer verwoesting dreigde".

Ringvaart Haarlemmermeerpolder

De Ringvaart ter hoogte van de Aalsmeerderbrug


60 km Ringvaart en Ringdijk met schop en spade

De droogmaking was, daar waar nu de Vossevaart ligt, na drie eeuwen plannen maken, begonnen. De spade die hiervoor gebruikt werd, maakt deel uit van de erfgoedcollectie van Rijnland en is in langdurig bruikleen aan Museumgemaal Cruquius gegeven.

Duizenden arbeidskrachten werkten vanaf mei 1840, slechts met schop en spade uitgerust, aan de totstandkoming van de ruim 60 kilometer lange Ringvaart en Ringdijk. In 1845 was de Ringvaart klaar.

Na het sluiten van de Ringdijk konden de gemalen Leeghwater, Lynden en Cruquius starten met het leegmalen van het in de loop der eeuwen flink uitgedijde meer. In 1852 was het meer droog.

Functies Ringvaart

De Ringvaart kende door de jaren heen vele functies. Die van boezemwater van Rijnland en die van vaarweg waren en zijn de belangrijkste. Destijds ging de aanvoer van grondstoffen voor de landbouw en de detailhandel en bijvoorbeeld kolen voor de stoomgemalen door de Ringvaart. Daarnaast was de Ringvaart van groot belang voor de afvoer van onder meer landbouwproducten uit de voornamelijk agrarische Haarlemmermeerpolder. De Ringvaart fungeert tegenwoordig ook als recreatiewater en ligplaats voor woonschepen.

Ringvaart, 2009