Voorwoord

Dertig vensters, dertig momentopnamen van duizend jaar waterstaatsgeschiedenis in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De vensters tonen hoe een grotendeels onbewoond gebied in cultuur gebracht werd en hoe de zorg voor droge voeten zich daar ontwikkelde. De laatste honderd jaar is daar de zorg voor schoon water bijgekomen.

De keuze van dertig momentopnamen heeft iets willekeurigs. Op goede gronden zouden andere momenten te bedenken zijn. Belangrijke veranderingen en ontwikkelingen of gebeurtenissen waarvan de gevolgen nog altijd zichtbaar zijn, waren een criterium om een plaats in de canon te krijgen.

Een complete geschiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland is te vinden in twee helder geschreven en prachtig geïllustreerde boeken. In 2002 verscheen van de hand van Ludy Giebels Hollands water. Hierin wordt de geschiedenis van Rijnland na 1857 beschreven. Vier jaar later verscheen Waterstaat in stedenland, de geschiedenis van het hoogheemraadschap vóór 1857, geschreven door Milja van Tielhof en Petra J.E.M. van Dam. De teksten van de canon zijn voor een groot deel op de inhoud van deze boeken gebaseerd.

Waterstaat in stedenland

Hollands water