Eeuwig Erfgoed

Het hoogheemraadschap van Rijnland wordt voor het eerst in de archieven vermeld in 1255 en is daarmee het oudste officiële waterschap van Nederland. De datum 11 oktober 1255 wordt als een belangrijk moment in Rijnlands geschiedenis beschouwd. Het oudste waterschap zorgt dus al eeuwenlang voor droge voeten en voldoende schoon water. Door innovatieve oplossingen te bedenken voor droogte, wateroverlast en andere gevolgen van klimaatverandering gaan we met de tijd mee. Maar de historie koesteren we.

Eeuwig Erfgoed

In een serie van ‘Eeuwig Erfgoed’ laten we zien wat onze geschiedenis voor ons heeft betekend, toen, nu en in de toekomst.

De roede van Rijnland