Verkoop publicaties

Publicaties

Boezemgemaal Spaarndam: van ontstaan tot renovatie 

Boezemgemaal Spaarndam thump.jpg

P.F. Schevenhoven, Jan Paul de Jong en Esther Ubink

Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 2018

Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van Rijnlands boezemgemaal Spaarndam. In dit boekje wordt teruggeblikt op de geschiedenis van Spaarndam als oudste uitwateringspunt van Rijnland, op de bouw van het stoomgemaal als gevolg van de droogmaking van het Haarlemmermeer en op de andere uitwateringspunten van Rijnland: Halfweg, Gouda en Katwijk. De beschrijving van de renovatie van het gemaal vormt het sluitstuk van deze uitgave.

Prijs: 5,00

Historie van de bemaling rond Gouda en renovatie van boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker-Hordijk

bemaling rond Gouda.jpg

Paul Schevenhoven en Ed Stouthamer
Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 2016

Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het gerenoveerd boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker-Hordijk in Gouda. De voltooiing van de renovatie vormde een mooie aanleiding voor een historische terugblik op Rijnlands bemaling in Gouda.

Prijs: 5,00 euro

Katwijk, gemaal en uitwatering

katwijk_gemaal_en_uitwatering.jpg

P.F. Schevenhoven Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2012 Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van gemaal Katwijk

Prijs: 5,00 euro

De Grote Sluis van Spaarndam, Belevenissen en verhalen bij de renovatie 2009 - 2011

grote-sluis-spaarndam.gif

E.D. Tiemens e.a. Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2011

Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van de Grote Sluis te Spaarndam

Prijs: 5,00 euro

Schatten van de schappen

Bina Ayar

schatten_vd_schappen.jpg

Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2010

Schatten van de schappen is een gezamenlijke uitgave van de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht (Amsterdam), Rijnland (Leiden), Delfland (Delft) en Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam) ter gelegenheid van de Landelijke Archievendag, onderdeel van de Week van de Geschiedenis die in oktober werd gehouden. Het boekje bevat artikelen over waterschapserfgoed, die eerder in tijdschrift Het Waterschap zijn verschenen. Bij elk artikel zijn mooie afbeeldingen in kleur opgenomen.

Prijs: 3,00 euro

Leeghwater en het Haarlemmermeer

leeghwater.jpg

D. Aten, H. van Zwet, M. Joustra

De Vrienden van de Hondsbossche i.s.m. de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland

Edam, 2009

Dit 96 pagina's tellende full color en rijk geillustreerde magazine omvat de volgende boeiende bijdragen:

  • Leeghwater, de mythe en de persoon, Diederik Aten;
  • Het Haarlemmermeer - Leeghwater zoekt emplooi, Han van Zwet;
  • De verslindende waterwolf - de hertaling van Leeghwaters Haarlemmermeerboek, Marijke Joustra;
  • Haarlemmermeerboek van Jan Adriaensz. Leegh-Water, hertaling van de 4e druk door Marijke Joustra, toelichting door Diederik Aten.

Prijs: 7,50 euro

Rijnland in de kaart gekeken

rijnland_in_de_kaart.jpg

R.A. van Iterson

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 2009

'Kaartenboekje' met afbeeldingen van digitaal ontsloten kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857.

Prijs: 3, 00 euro

rijnlands_geschiedenis.jpg

P.F. Schevenhoven

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 2009

In zes korte hoofdstukken wordt de geschiedenis van het waterbeheer in Rijnland beschreven. De digitale versie vindt u op: http://www.rijnland.net/erfgoed

Prijs: 0 euro

Na het verzenden van dit bestelformulier ontvangt u van ons een e-mail met daarin onze betalingsgegevens en de wijze waarop betaald kan worden.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming tot het gebruiken en bewaren van de door u ingevulde gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw melding. Bekijk ook onze privacyverklaring.