Zoektips

Zoeken in de beeldbank

Waarschijnlijk bent u gewend te zoeken op woorden of plaatsen in moderne spelling. In de beschrijvingen kan echter ook oude spelling voorkomen die eigenlijk nog officieel geldt. Bijvoorbeeld: Zoetermeersche Meerpolder. In veel gevallen zijn andere spellingsvarianten in de trefwoordenindex opgenomen, maar niet altijd. Houdt u hier rekening mee met het zoeken.

Overzichtskaarten

De afgelopen tijd is gebleken dat er veel belangstelling is voor de overzichtskaarten van het beheergebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw. In de praktijk blijkt dat deze kaarten niet eenvoudig te vinden zijn als niet de goede trefwoorden worden ingevoerd. Daarom hebben we een overzicht online geplaatst met de collectienummers van deze overzichtskaarten (10 kB) (pdf).

Morgenboeken

De morgenboeken vormen een unieke prekadastrale bron van grondbezitters en grondgebruikers in de ambachten binnen het beheergebied van Rijnland vanaf het midden van de zestiende eeuw. Van elk perceel wordt de eigenaar of gebruiker vermeld en de oppervlakte in de maten morgen, hont en roede. Op basis van deze registratie hieven de ambachten het Rijnlandse morgengeld, een waterschapsbelasting die werd afgedragen aan de rentmeester van Rijnland. De basis voor de morgenboeken vormde een integrale meting van de ambachten in 1543-1544 in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. Bij keur van 1563 werden de ambachten verplicht elk schrikkeljaar een uittreksel van de administratie aan Rijnland toe te zenden. Dit duurde totdat Rijnland voor zijn heffingen halverwege de negentiende eeuw overstapte op gegevens van het Kadaster. Bekijk hier het overzicht van inventarisnummers (48 kB) (pdf) in het Oud Archief van Rijnland (OAR).

Een informatief artikel over de Rijnlandse morgenboeken ziet u aan de rechterzijde. Bron: Gert Koese: De Rijnlandse morgenboeken, Genealogie, tijdschrift voor familiegeschiedenis, jrg 19, nr. 4, p. 22-25, december 2013.