Downloads van publicaties

Publicaties downloaden

Op deze pagina kun je de volgende publicaties gratis downloaden:

Jaarverslagen over het beheer van archieven en collecties

Wil je meer weten over de ontwikkelingen en activiteiten? Het jaarverslag geeft inzicht en overzicht.

Index tot en met 1857

De index is een historisch overzicht van alle vergunningen, keuren en vonnissen in het werkgebied van Rijnland tot aan 1857. De gegevens staan ingedeeld op ambachtsniveau; de voorloper van onze huidige gemeenten. Binnen de ambachten staan de verschillende polders vermeld. Na het downloaden is de index doorzoekbaar.

Download de Index 

Rijnlands wapen

Het wapen van het hoogheemraadschap van Rijnland bestaat uit een zilveren schild met daarop twee zwarte arenden, met gespreide vleugels. Zij houden een gouden schild vast, waarop een rode leeuw staat. De vroegere archivaris van Rijnland, G. ’t Hart, schrijft hierover: ‘Rijnlands wapen is een zinnebeeld van Rijnlands eerbiedwaardige ouderdom, traditie en vitaliteit". In zijn boekje (1977) gaat hij in op het ontstaan van Rijnlands wapen, de interpretatie en de veranderingen die optraden in latere tijd.

Lees meer in Rijnlands wapen

De hensbeker van Rijnland

Publicatie van de vroegere archivaris van Rijnland, G. ’t Hart. De hensbeker van Rijnland wordt ook wel 'de beker van Zwanenburg' genoemd. De verguld roodkoperen beker, versierd met voorstellingen in email, is vervaardigd naar een ontwerp van de bekende 17e-eeuwse kunstenaar Romeijn de Hooghe in de jaren 1684-1685. Het staat vast dat de hensbeker bestemd was voor het in 1647 voltooide nieuwe gemeenlandshuis van Rijnland in Zwanenburg of Halfweg. Daar werd de beker gebruikt bij feestelijke bijeenkomsten van hoogheemraden en de benoeming van nieuwe bestuursleden. De naam ‘hensbeker', verwijst naar hense of hanse, de middeleeuwse benaming voor gilde of vereniging.

Lees meer in De hensbeker van Rijnland

De ambtsketen van de dijkgraaf

Een publicatie van prof. mr. A.J.O. baron van Wassenaer van Catwijck. Deze schonk ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als hoogheemraad van Rijnland (1970-1995) een ambtsketen aan Rijnland. Deze keten bestaat uit twaalf schakels in de vorm van schilden, verbonden door schakels die staan voor het boezemwater en schoon water. In zijn boekje 'De ambtsketen van Rijnland' beschrijft de schrijver de twaalf schilden: het wapenschild van Rijnland en de wapens van een aantal gemeenten, ambachten en families die voor Rijnland van betekenis zijn of waren.

Lees meer in De ambtsketen van de dijkgraaf

De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van Rijnland en zijn goudleerbehang

Publicatie van Eloy Koldewij. De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap van Rijnland aan de Breestraat in Leiden is een indrukwekkende ruimte. De totale inrichting en decoratie tonen duidelijk de rijke historie. Een opvallende en belangrijke afwerking vormt het goudleerbehang aan de wanden. Dit bestaat uit zo’n 200 aan elkaar genaaide beschilderde en vergulde leren vellen. Op ieder vel staat het wapen van Rijnland afgebeeld. Koldeweij, schreef zijn artikel na de voltooiing van de restauratie van het gemeenlandshuis in 1990. Naast de restauratie komt ook de geschiedenis van de Grote Zaal en het bezoek van stadhouder Willem V in 1776 (het jaar waarin het behang werd aangekocht) aan de orde.

Lees meer in De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van Rijnland en zijn goudleerbehang

Palingtrek, trammelant en Rijnlands trots

Publicatie (2020) van Petra van Dam, hoogleraar water- en milieugeschiedenis aan de VU. Dit door Rijnland bewerkte boekje vertelt de geschiedenis van de sluisvisserijen in de Spaarndammerdijk van Rijnland in de periode van 1440 tot 1530.

Lees meer in het boekje over de sluisvisserij