Verkoop publicaties

Onderstaande publicaties zijn te bestellen bij Rijnland. Per boekje staan de kosten aangegeven. Vul het bestelformulier onderaan de pagina in met alle gevraagde gegevens en vink de gewenste publicaties aan. Wil je meerdere exemplaren van één publicatie bestellen geef dat alstublieft op de regel onderin aan. Na ontvangst versturen we een bevestigingsmail, met een factuur en de betaalinstructie.

Boezemgemaal Spaarndam: van ontstaan tot renovatie 

P.F. Schevenhoven, Jan Paul de Jong en Esther Ubink
Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 2018

Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van Rijnlands boezemgemaal Spaarndam. In dit boekje wordt teruggeblikt op de geschiedenis van Spaarndam als oudste uitwateringspunt van Rijnland, op de bouw van het stoomgemaal als gevolg van de droogmaking van het Haarlemmermeer en op de andere uitwateringspunten van Rijnland: Halfweg, Gouda en Katwijk. De beschrijving van de renovatie van het gemaal vormt het sluitstuk van deze uitgave.

Prijs: 5,00

Historie van de bemaling rond Gouda en renovatie van boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker-Hordijk

Paul Schevenhoven en Ed Stouthamer
Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 2016

Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het gerenoveerd boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker-Hordijk in Gouda. De voltooiing van de renovatie vormde een mooie aanleiding voor een historische terugblik op Rijnlands bemaling in Gouda.

Katwijk, gemaal en uitwatering

P.F. Schevenhoven
Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2012 Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van gemaal Katwijk

Prijs: 5,00 euro

De Grote Sluis van Spaarndam, Belevenissen en verhalen bij de renovatie 2009 - 2011

E.D. Tiemens e.a.
Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2011

Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van de Grote Sluis te Spaarndam

Prijs: 5,00 euro

Schatten van de schappen

Bina Ayar
Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2010

Schatten van de schappen is een gezamenlijke uitgave van de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht (Amsterdam), Rijnland (Leiden), Delfland (Delft) en Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam) ter gelegenheid van de Landelijke Archievendag, onderdeel van de Week van de Geschiedenis die in oktober werd gehouden. Het boekje bevat artikelen over waterschapserfgoed, die eerder in tijdschrift Het Waterschap zijn verschenen. Bij elk artikel zijn mooie afbeeldingen in kleur opgenomen.

Prijs: 3,00 euro

Leeghwater en het Haarlemmermeer

D. Aten, H. van Zwet, M. Joustra
De Vrienden van de Hondsbossche i.s.m. de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland
Edam, 2009

Dit 96 pagina's tellende full color en rijk geillustreerde magazine omvat de volgende boeiende bijdragen:

  • Leeghwater, de mythe en de persoon, Diederik Aten;
  • Het Haarlemmermeer - Leeghwater zoekt emplooi, Han van Zwet;
  • De verslindende waterwolf - de hertaling van Leeghwaters Haarlemmermeerboek, Marijke Joustra;
  • Haarlemmermeerboek van Jan Adriaensz. Leegh-Water, hertaling van de 4e druk door Marijke Joustra, toelichting door Diederik Aten.

Prijs: 7,50 euro

Rijnland in de kaart gekeken

R.A. van Iterson
Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiden, 2009

'Kaartenboekje' met afbeeldingen van digitaal ontsloten kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857.

Prijs: 3,00 euro

Rijnlandse geschiedenis

P.F. Schevenhoven
Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiden, 2009

In zes korte hoofdstukken wordt de geschiedenis van het waterbeheer in Rijnland beschreven. De digitale versie vindt u op: http://www.rijnland.net/erfgoed

Prijs: 0 euro

Palingtrek, trammelant en Rijnlands trots

P.J.E.M. van Dam,

De geschiedenis, een overzicht en de dagelijkse praktijk (2020)

Prijs: 4 euro

DOU Landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680

Door Diederik Aten, Jan de Bruin, Gert Koese, Joke Manshanden, Paul Schevenhoven en Han van Zwet
De Vrienden van de Hondsbossche i.s.m. de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland
Leiden / Heerhugowaard, 2016

Drie generaties van de Leidse familie Dou dienden in de 17e eeuw het hoogheemraadschap van Rijnland als landmeter. Vader en zoon Jan Pietersz. en Johannes Dou waren echter ook uitgebreid in Noord-Holland boven het IJ – het Noorderkwartier – actief. Samen met kleinzoon Johannes Jr. namen zij de maat van het landschap tijdens de Gouden Eeuw. Dit rijk geïllustreerde boek onthult de wereld achter de kaart.

Prijs: 7,50

Bestelformulier publicaties

Vink de gewenste publicatie(s) aan*

Na het verzenden van dit bestelformulier ontvang je van ons een e-mail met daarin onze betalingsgegevens en de wijze waarop betaald kan worden.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming tot het gebruiken en bewaren van de door jou ingevulde gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je melding. Bekijk ook onze privacyverklaring.