Bestuursagenda

Voor u ligt een uitdagend programma. In 2020 en 2021 staan er veelonderwerpen op de agenda die ons waterschap nu en in de toekomst nadrukkelijk raken. Het gaat om de Europese richtlijn waterkwaliteit (KRW), klimaatverandering, de energietransitie, digitale transformatie, circulaire economie en de omslag van correctief naar preventief onderhoud. Ondertussen gaat het werk aan onze polders, dijken, zuiveringen en gemalen gewoon door. We kijken uit naar een inspirerend bestuurlijk seizoen!

Om overzicht te houden bieden wij u deze agenda (pdf, 1.1 MB)en aanvulling zomer 2021 (pdf, 611 kB) aan. De agenda omvat een omschrijving van de belangrijkste onderwerpen, een blokkenschema en een uitgebreid chronologisch overzicht. We hopen dat dit u helpt in de voorbereiding. Veel achtergrondinformatie is nu al terug te lezen op onze website. Door de planning van onderwerpen in samenhang te bekijken ontdekt u interessante dwarsverbanden.