Meisje in gele regenjas

Bestuursagenda

Om overzicht te houden werkt het bestuur met een agenda en aanvulling zomer 2021. De agenda omvat een omschrijving van de belangrijkste onderwerpen, een blokkenschema en een uitgebreid chronologisch overzicht. Veel achtergrondinformatie is terug te lezen op onze website. Door de planning van onderwerpen in samenhang te bekijken ontdekt u interessante dwarsverbanden.

Deze bestuursperiode staan er veel onderwerpen op de agenda met een behoorlijke impact. Het gaat om de Europese richtlijn waterkwaliteit (KRW), klimaatverandering, de energietransitie, digitale transformatie, circulaire economie en de omslag van correctief naar preventief onderhoud. Ondertussen gaat het werk aan onze polders, dijken, zuiveringen en gemalen gewoon door.